Bez autopilota
– warsztat z Extended DISC

Data: 27-28 sierpnia 2015
Miejsce: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 zobacz na mapie
Liczebność grupy: 8-12 uczestników


Szkolenia trwają od godz. 9:00 do 17:00 (przerwa obiadowa od 13:00 do 14:00). W trakcie każdego szkolenia przewidziane są krótkie przerwy w zależności od potrzeb uczestników.


Sukces w biznesie zależy od wielu rzeczy. Koniunktury, mody, możliwości finansowych, ale w ogromnym stopniu również od ludzi. Każdy z nas jest inny. Zrozumienie sposobu własnego funkcjonowania, tego, jak się komunikujemy z innymi, co nas motywuje, pozwala stosować efektywne formy wpływania na innych, budowania porozumienia z podwładnymi, współpracownikami i klientami. Namawiamy, aby formy te dobierać do indywidualnych, tkwiących w osobowości potrzeb i możliwości.

Celem szkolenia jest diagnoza indywidualnych preferencji (naturalnych predyspozycji) w zakresie przywództwa, komunikacji, stylów wywierania wpływu, współpracy z różnymi osobowościami. Pomaga zrozumieć siłę tkwiącą w różnorodności zachowań i uczy, jak wykorzystywać je do pracy w zespole.

 


Sesja wprowadzająca:

 • Zasady, program – interaktywna prezentacja.
 • Wprowadzające ćwiczenie integracyjne – poznajmy siebie lepiej.

Jaki jestem, czego oczekuję i jak to wpływa na wspólną pracę, czyli budowanie zespołu w oparciu o efektywną komunikację z wykorzystaniem Extended DISC®:

 • Wprowadzenie – jak nasze różnice indywidualne wpływają na to, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy i współpracujemy.
 • Model Extended DISC®:
  • Wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji i współpracy poszczególnych energii kolorystycznych DISC.       
  • Silne strony, wyzwania, współpraca i komunikacja.
  • Poznajemy swoje oczekiwania – preferowane sposoby komunikacji i czynniki motywujące – sesja prezentacji indywidualnych
 • Gra/symulacja zespołowa „Outback” (HRDQ), która koncentruje się na komunikacji, współpracy, wywieraniu wpływu i podejmowaniu decyzji pod presją czasu oraz na metodach osiągania efektu synergii zespołowej.

Uczestnicy doświadczają wspólnej pracy oraz mają możliwość porównania efektów pracy indywidualnej z efektami pracy zespołowej i „mądrości grupy”. Doświadczenie to jest świetną podstawą do omówienia korzyści wynikających z różnic indywidualnych i umiejętności wykorzystania osobistego potencjału każdego członka zespołu. W omówieniu nacisk położony jest na następujące zagadnienia:

  • Przeciwstawne style komunikacyjne, dostrojenie.
  • Radzenie sobie z emocjami, docieranie do interesów.
  • Zastosowanie argumentacji zgodnie ze stylem partnera.
  • Dowartościowanie i zdolności empatyczne.
  • Rozwiązywanie problemów.
  • Zasady argumentacji i wywierania wpływu – bariery i wyzwania.

Kreowanie własnego wizerunku - identyfikacja kluczowych zachowań i postaw.
Rozwiązywanie trudnych sytuacji.

 • Rola nastawienia w pracy menedżera. W jaki sposób budować odpowiedzialność u pracowników. Jak zamienić postawę „muszę” na „chcę”. Dyskusja moderowana.
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych. Gra zespołowa „Milion”. Uczestnicy symulacji mają do wykonania zadanie wymagające dojścia do porozumienia w sytuacji rozbieżnych opinii, motywacji, argumentów i oczekiwań. 

W omówieniu gry nacisk położony jest na:

  • Metody przełamywania impasu.
  • Obszar emocjonalny w rozmowie i jego wpływ na relacje.
  • Analizę przyczyn powstawania nieporozumień, wzajemnych pretensji, poczucia niezadowolenia.
  • Identyfikację barier w procesie komunikacji.
  • Zrozumienie stanowisk i interesów obu stron jako niezbędne rozróżnienie w dochodzeniu do porozumienia.
  • Sposoby argumentowania swoich racji.

Obszary odpowiedzialności menedżera

 • Gra symulacyjna „30 dni”, która wprowadza uczestników rozgrywki w ostatni miesiąc spowolnienia gospodarczego. Grając w zespołach reprezentujących różne grupy pracowników, uczestnicy zarządzają niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej dla firmy sytuacji.
 • Gra pozwala na ujawnienie się zdolności przywódczych oraz umiejętności zarządzania ludźmi. Ujawnia też motywację do sukcesu, zaangażowanie w wykonywane zadania oraz umiejętność całościowego spojrzenia na organizację. W omówieniu poruszane są następujące zagadnienia:
  • Obszary i procesy, za które czuję się odpowiedzialna/y w organizacji
  • Budowanie relacji: ja – szef, ja – podwładny, ja – zespół
  • Pomoc podwładnym w przeprowadzeniu ich przez zmianę
  • Zasady budowania lojalności podwładnych
  • Zarządzanie przez modelowanie – jaki daję przykład swoim ludziom, czy działam w zgodzie z wizją i misją firmy?


Właściciele firm, osoby zarządzające, wszystkie osoby chcące zidentyfikować osobiste tendencje w komunikacji oraz poznać ich wpływ na interakcje i współpracę z innymi ludźmi.

 • Wzrost świadomości i samoświadomości – lepsze rozumienie potrzeb poszczególnych członków zespołu i wzajemnych oczekiwań.
 • Większy szacunek dla różnorodnych stylów działania i komunikacji.
 • Zintegrowanie zespołu wokół wspólnej wizji i wspólnych celów biznesowych.
 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontekście pracy zespołowej oraz kontaktach indywidualnych.
 • Wypracowanie zasad współpracy zwiększających zaangażowanie.
 • Wzrost odpowiedzialności za jakość własnego zarządzania.
 • Wzrost efektywności wywierania wpływu na kształt i jakość działania zespołu w zgodzie z celami organizacyjnymi.
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z trudnymi, konfliktowymi sytuacjami oraz przekazywaniem  „niepopularnych” decyzji.
 • Poprawa wizerunku menedżerów wewnątrz organizacji.
 • Poprawa satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Wzrost lojalności pracowników dzięki wzmocnieniu relacji z menedżerami opartych na wzajemnym zaufaniu.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników do pracy w zespole danego menedżera.


Autorskie gry, scenki i symulacje prowadzone przez uczestników, analiza przykładów zachowań i indywidualna informacja zwrotna, praca w małych grupach, dyskusja moderowana.


Małgorzata Łukaszuk – trenerka/konsultantka

W House of Skills zajmuje się szeroko pojętym doradztwem i szkoleniami z zakresu negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz procesów grupowych.

Obszary jej specjalizacji to:

 • Negocjacje
 • Negocjacje zaawansowane
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
 • Budowanie porozumienia
 • Facylitacja
 • Moderowanie spotkań
 • Proces grupowy

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego, Studium Analizy Transakcyjnej oraz Szkołę Trenerską Mach&Partner Consulting, w której uzyskała tytuł Business Trainer. Prowadzi zajęcia w Szkole Negocjacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży finansowej umie identyfikować potrzeby klientów i wdrażać skuteczne rozwiązania z obszaru negocjacyjno-sprzedażowego oraz umiejętności intra- i interpersonalnych. W prowadzonych szkoleniach stawia sobie za cel rozwój uczestników poprzez zwiększanie ich pewności siebie, pomoc w przekraczaniu granic mentalnego zablokowania oraz wspieranie w określaniu celów.


House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. W naszych programach bierze udział niemal 15 tysięcy osób rocznie. Zatrudniamy blisko 50 konsultantów, trenerów i ekspertów oraz współpracuje z ponad 200 specjalistami z Polski i zagranicy. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, oferując licencjonowane i autorskie know-how. Niezwykle ważne dla nas jest to, aby renomowane, sprawdzone na świecie rozwiązania można było efektywnie adaptować w polskich warunkach. House of Skills powstało w 2004 roku w wyniku połączenia sześciu doskonale znanych firm szkoleniowo-doradczych działających na rynku od początku lat 90-tych.

Jesteśmy partnerem wielu międzynarodowych organizacji, m.in.: Celemi, The Ken Blanchard Companies®, ITIM. Współpracujemy również z American Society for Training & Development (ASTD), Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Konfederacją Lewiatan, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.


Marta Prystupa (sprawy merytoryczne)
koordynator programów otwartych
szkoleniaotwarte@weknowhow.pl
+48 22 37 63 000

Grażyna Mazurek (sprawy organizacyjne)
Konfederacja Lewiatan
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
+ 48 22 55 99 940