Bezpiecznie przez rafy
– CELEMI Decision Base®

Data: 15-16 lipca 2015
Miejsce: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 zobacz na mapie
Liczebność grupy: 12-24 uczestników

Szkolenia trwają od godz. 9:00 do 17:00 (przerwa obiadowa od 13:00 do 14:00). W trakcie każdego szkolenia przewidziane są krótkie przerwy w zależności od potrzeb uczestników.


CELEMI Decision Base® to program, w czasie którego uczestnicy mają okazję zarządzać własnymi przedsiębiorstwami w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, podejmując decyzje dotyczące: produkcji, sprzedaży, marketingu, finansów, badań i rozwoju oraz obserwują ich praktyczne następstwa w postaci wyników ekonomicznych.

 

 • Poznanie całościowego obrazu funkcjonowania firmy na rynku.
 • Zrozumienie współzależności między kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy, celami finansowymi przedsiębiorstwa i wskaźnikami efektywności.


CELEMI Decision Base® jest planszowym modelem przedsiębiorstwa, w którym kilka firm konkuruje ze sobą na tych samych rynkach w okresie siedmiu - dziesięciu „lat”. Wszystkie przedsiębiorstwa zarządzane są przez zespoły trzy- lub czteroosobowe, w których każdy z uczestników ma inną rolę (zakres odpowiedzialności). Uczestnicy uczą się przez doświadczenie, obserwując jak ich decyzje wpłynęły na wyniki ich firmy na tle innych.

Walka pomiędzy konkurentami stanowi ważny element programu.

W trakcie gry uczestnicy zachęcani są do odwoływania się do swych własnych doświadczeń i wiedzy na temat tego, w jaki sposób kapitał cyrkuluje w obrębie przedsiębiorstwa, jak ważną rolę odgrywa planowanie płynności i dokładny rachunek inwestycyjny, jakie mają one znaczenie dla sukcesu firmy; jak bliskie związki występują pomiędzy produkcją, marketingiem i sprzedażą; jak to, co dzieje się w jednym segmencie firmy, wpływa na rezultaty innego.

 • Anatomia biznesu: jak czytać i rozumieć rachunek wyników, bilans, podstawowe wskaźniki finansowe.
 • Wsparcie decyzji: jak wykorzystać dostępne dane finansowe.
 • Program poprawy zysku: jak wpływać na wyniki ekonomiczne i przepływy gotówki w przedsiębiorstwie.
 • Ocena opłacalności inwestycji i potrzeb finansowych.


Właściciele firm, osoby zarządzające, wszystkie osoby chcące zdobyć wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i wdrażania strategii.


Poprzez udział w symulacji biznesowej uczestnicy:
 • Zdobędą doświadczenia związane z prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.
 • Zrozumieją praktyczne następstwa swoich decyzji.
 • Zdobędą wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i wdrażania strategii.
 • Zapoznają się z podstawowymi narzędziami analitycznymi, stosowanymi w ocenie działalności firmy.
 • Poznają współzależność między kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy.

 • Eksperymentowanie, uczenie się poprzez własne doświadczenia – najbardziej efektywny proces uczenia się.
 • Symulacja w postaci gry planszowej – możliwość śledzenia krok po kroku konsekwencji własnych decyzji.
 • Konkurencja wbudowana w symulację – zwiększona motywacja do uczenia się, angażująca forma.
 • „Porcjowanie” treści merytorycznych adekwatnie do pojawiających się potrzeb (minimum teorii, zawsze poparte praktycznym doświadczeniem).


Piotr Gryko – senior partner, konsultant i trener z wieloletnim doświadczeniem

Merytorycznie specjalizuje się w strategicznych aspektach zarządzania organizacją, czyli m.in.:

 • zarządzaniu strategicznym
 • współpracą w środowisku wielokulturowym
 • zarządzaniu procesem zmiany organizacyjnej
 • analizie i kształtowaniu kultury organizacyjnej
 • symulacjach biznesowych

Poza wykształceniem biznesowym (SGPiS - Handel Zagraniczny) posiada specjalistyczne wykształcenie kierunkowe oraz szereg międzynarodowych certyfikatów zawodowych, między innymi jest jednym z kilkudziesięciu na świecie certyfikowanych w INSEAD konsultantów Blue Ocean Strategy™.
Oprócz Polski swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Szwecji, Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Rosji.


House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. W naszych programach bierze udział niemal 15 tysięcy osób rocznie. Zatrudniamy blisko 50 konsultantów, trenerów i ekspertów oraz współpracuje z ponad 200 specjalistami z Polski i zagranicy. Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami, oferując licencjonowane i autorskie know-how. Niezwykle ważne dla nas jest to, aby renomowane, sprawdzone na świecie rozwiązania można było efektywnie adaptować w polskich warunkach. House of Skills powstało w 2004 roku w wyniku połączenia sześciu doskonale znanych firm szkoleniowo-doradczych działających na rynku od początku lat 90-tych.

Jesteśmy partnerem wielu międzynarodowych organizacji, m.in.: Celemi, The Ken Blanchard Companies®, ITIM. Współpracujemy również z American Society for Training & Development (ASTD), Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Konfederacją Lewiatan, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.


Marta Prystupa (sprawy merytoryczne)
koordynator programów otwartych
szkoleniaotwarte@weknowhow.pl
+48 22 37 63 000

Grażyna Mazurek (sprawy organizacyjne)
Konfederacja Lewiatan
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
+ 48 22 55 99 940