10.00-10.30
Rejestracja
 
10.30-10.45

Otwarcie konferencji
Wicepremier Waldemar Pawlak
Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan

 
10.45-11.00

CSR jako strategia biznesowa
podsumowanie projektu "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" realizowanego przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte
Zbigniew Gajewski, Z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan
 

10.00-11.20

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa
Michał Dżoga, ekspert PKPP Lewiatan
 

11.20-11.40 Solidarność wobec CSR
Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
 
11.40-13.00
 
CSR jako źródło innowacyjności w firmie
Panel dyskusyjny: W jaki sposób otwarcie się firm na CSR pomaga w identyfikowaniu nowych szans biznesowych: doświadczenia globalne i polskie
uczestnicy: szefowie firm mających doświadczenia w tym zakresie
 
13.00-13.20 Przerwa kawowa
 
13.20-13.45

Co może zrobić biznes dla likwidacji społecznych barier rozwoju gospodarczego?
Michał Boni, Minister - Członek Rady Ministrów
 

13.45-14.00
 

Komunikaty organizacji pozarządowych
 

14.00-15.15

Między potrzebami firm a wyzwaniami społecznymi.
Jak łączyć biznesowe podejście do CSR z rozwiązywaniem realnych problemów społecznych?
uczestnicy: szefowie firm mających doświadczenia w tym zakresie
 

15.15-15.30 Podsumowanie konferencji

15.30 Lunch

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności
na adres: epyda@pkpplewiatan.pl